Přeskočit k menu - Přeskočit k obsahu - Přeskočit dolů

O IQ teste

Úspešné vykonanie testu nie je závislé na získaných vedomostiach, ani kultúrnom, jazykovom a spoločenskom zázemí. Ide v ňom o vyhľadávanie logických väzieb medzi grafickými symbolmi, číselnými radmi a pod.

Otázka číslo 9 - Vyberte vhodný obrazec Obrázek k testu

Test je spoplatňovaný premium sms v cene 4 Eur, technické zabezpečenie TOPIC PRESS s.r.o., info@topicpress.cz. Prevádzkovateľ TOPIC PRESS s.r.o.Přeskočit nahoru - Přeskočit k menu - Přeskočit k obsahu